Samtaleterapi

Samtaleterapeutisk tager jeg primært udgangspunkt i åndsvidenskaben. Det vil sige, at jeg anvender den holistiske tilgang til mennesket. Og arbejder med sammenhængen mellem tanker (det mentale/ånden), følelser (det sjælelige/psykiske) og den fysiske krop.

Fortidens hændelser og dine tanker og følelser om disse hændelser, resulterer ofte i gentagelser og fastlåsthed i nutiden. Ved at sætte fokus på de temaer og mønstre, der er en udfordring for dig lige nu og her - men set i lyset af fortiden, er det muligt at komme til at forstå din fortid. Og gennem denne forståelse kan nutidige udfordringer forløses og forvandles. Således kan du i fremtiden blive fri for gentagelser og der åbnes op for nye og mere frie tanker, følelser og handlinger.

Udover samtaler kan terapien bestå af anbefalinger til konkrete øvelser, meditationer og læsestof, som du kan praktisere og fordybe dig i mellem konsultationerne.